De ZorgbedMB-app

De ZorgbedMB-app: het digitale coördinatiepunt voor de regio Midden-Brabant

Verwijzers in de regio Midden-Brabant krijgen reeds geruime tijd digitale ondersteuning in het organiseren van vervolgzorg. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant ontwikkelde in 2017 de app ZorgbedMB om de beschikbare zorgcapaciteit in de regio realtime inzichtelijk te maken en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Gebruik van de app ZorgbedMB helpt verwijzers om te bepalen welke vervolgzorg het best aansluit bij de zorgvraag van hun patiënt. Zo biedt de app ondersteuning aan verwijzers in het realiseren van de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional(s). Daarnaast stimuleert het dat de verwijzers behulp van persoonlijk contact zoeken met de betrokken organisaties ter bevordering van goede informatieoverdracht. Er is bewust gekozen om de ondersteuning 24 uur per dag digitaal beschikbaar te maken in plaats van telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren. 

De digitale ondersteuning blijkt inderdaad efficiënt te werken voor de verwijzers: “Een mooi overzicht van de beschikbare bedden in de regio i.p.v. alle individuele organisaties afbellen”, aldus een huisarts. Indien verwijzers er digitaal niet uitkomen kan via “de reguliere kanalen” overleg plaatsvinden.

De app ZorgbedMB is sinds 1 september 2017 beschikbaar en is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. De ZorgbedMB-app heeft een drietal functionaliteiten:

 

  • De app biedt inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit in Midden-Brabant. Het gaat om beschikbare ELV-plaatsen, GRZ-plaatsen en hospice-plaatsen in de regio. Tevens is via het stoplichtmodel ook inzichtelijk of thuiszorgteams capaciteit beschikbaar hebben. Door middel van een “icoontje” kan er meteen contact opgenomen worden met het betreffende team/organisatie. Ook de beschikbaarheid van IBS-plaatsen en WLZ-spoedbedden is (via het doorlopen van de triage) inmiddels inzichtelijk
  • De app bevat een triage-instrument dat ondersteunt bij het vaststellen welke zorgvorm het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiënt
  • De app biedt ook de mogelijkheid aan de verwijzer/huisarts om collega-professionals (SO's, geriater, consulent palliatieve zorg) rechtstreeks te consulteren.

 

Daarnaast is in de app een aantal relevante documenten opgenomen, namelijk

  • Aanvraagformulier ELV
  • Wegwijzer financieringen verblijf Ouderen Midden-Brabant.

Tot slot biedt de app managementinformatie. Op basis daarvan lopen er inmiddels diverse verbetertrajecten om de doorstroom te bevorderen.

 

Voor meer informatie neem contact op met s.mons@zmbr.nl