Transmuraal Incidenten Melden

Transmuraal Incidenten Melden (TIM) is een initiatief van Samendraads de regionale samenwerkingsorganisatie van huisartsen en medisch specialisten.

Vanaf de start van het project Transmuraal Incidenten Melden in 2018 zijn de volgende partnerorganisaties betrokken: Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, PrimaCura huisartsenzorg, geboortezorg: Fam geboortezorg en eerstelijns verloskundigen, Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord. Iedere zorgprofessional van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundige praktijk, apotheek, RAV en HAP in Midden-Brabant kan een (bijna-)incident melden dat betrekking heeft op de patiëntenzorg en/of samenwerking in de keten. Op korte termijn zullen ook De Wever en Mijzo aansluiten bij TIM.

 

Sinds april 2021 is een gezamenlijke meldmodule operationeel. Eind 2022 is de projectorganisatie geëvalueerd en afgesloten.
Het eerste jaarverslag vind je in de kennisbank. TIM is vanaf 2023 ondergebracht bij Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Doelen

Met een gezamenlijke meldingsprocedure – naast de formele klachtenprocedure voor patiënten – wordt informatie over de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals verzameld en verwerkt tot verbetersuggesties. Onderwerpen die met enige regelmaat worden gemeld of een hoge urgentie hebben worden verder onderzocht en geanalyseerd. Doel is om herhaling te voorkomen en processen te verbeteren, om zo te komen tot nog betere zorg voor de patient.

Werkwijze

Iedere zorgprofessional van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundige praktijk, apotheek, RAV en HAP in Midden-Brabant kan een (bijna-)incident melden dat betrekking heeft op de patiëntenzorg en/of samenwerking in de keten. TIM functionarissen zorgen voor monitoring van de binnenkomende meldingen en voor terugkoppeling naar betrokkenen binnen de eigen organisatie. De TIM functionarissen komen 4x per jaar regionaal bijeen voor afstemming en oplossing van knelpunten in de meldingsprocedure en de analyse van  trends in de ontvangen meldingen.