InZicht / eOverdracht

De VIPP-regeling InZicht, gestart 1 september 2021, liep tot eind juni 2023 en bestond uit 2 modules:   

  1. Ontsluiting van de informatie van de VV&T-organisaties naar een PGO   
  2. Module eOverdracht   

ETZ, Amphia, Thebe, Mijzo, De Wever en Het Laar hebben ruim anderhalf jaar intensief samengewerkt om de modules praktisch inzetbaar te maken voor de zorgprofessionals die er in het veld mee aan de slag moeten. De regio heeft met succes de ECD’s van Ecare, Caress en Nedap ontsloten. Deze gegevens zijn nu gekoppeld aan het PGO van de patiënt.  

De digitale overdracht begint met de patiëntaanmelding voor vervolgzorg. Dit proces is met elkaar afgestemd en gedigitaliseerd. Op dit moment zijn de leveranciers bezig met het ontwikkelen van de benodigde software voor de tweede stap van het verzenden van de overdracht.  

Tijdlijn  

Financiering van het subsidietraject liep t/m juni 2023. Na afronding van het subsidietraject is het project voortgezet, met Thebe en Amphia in leidende posities. De overige deelnemers vervullen een ondersteunende rol.  

Deelnemers: Thebe, ETZ, Amphia, Mijzo, De Wever en Het Laar  

Meer informatie? Neem contact op met Karen Verspaandonk.