Ontsluiting informatie voor wondzorg

De wondregisseur heeft bij de coördinatie van zorg gegevens nodig van meerdere instellingen, waaronder huisartsen, thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis. Dit heeft als gevolg dat de wondregisseur voortdurend inspanning moet leveren om gegevens actueel te houden. Het doel is om één centrale, altijd actuele informatiebron te creëren.  

Om de wondregisseur toegang te bieden tot actuele en complete informatie, is het noodzakelijk de gegevens real-time en uit verschillende bronnen te ontsluiten. Dit wordt bereikt via het zorgnetwerk van HINQ. 

Het project is een samenwerking tussen Thebe, De Wever, Primacura en het ETZ. Eerste stap is het vinden van financiering op basis van het reeds ontwikkelde concept projectplan. 

Planning 

Vinden van financiering en voorbereidende werkzaamheden, Q4 2023.  

Start van het project Q1-2024 

Deelnemers 

Het project is een samenwerking tussen Thebe, De Wever, Primacura en het ETZ.  

Meer informatie? Neem contact op met Karen Verspaandonk