Medicatieoverdracht in de regio

Digitale medicatieoverdracht kan onnodige fouten in het medicatieproces voorkomen. Dit helpt onnodige ziekenhuisopnames te verminderen en daarmee menselijk leed te voorkomen. De realisatie van digitale medicatieoverdracht is complex, mede omdat het vraagt om samenwerking van alle zorgsectoren. Het ontbreekt aan concrete afspraken en standaardisatie. Daarom wordt in Nederland gewerkt aan een informatiestandaard onder de naam MP9. De implementatie van die standaard wordt beproefd in de Kickstart.  
Dit jaar is de regionale Medicatietafel opgericht om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere regionale procesverbeteringen besproken. Het regionale architectuurteam heeft in samenwerking met de Medicatietafel het actuele applicatielandschap voor medicatieoverdracht in kaart gebracht en werkt aan procesoptimalisaties. 

Planning 

De Medicatietafel wordt in afwachting van landelijke ontwikkelingen, voortgezet in 2024. 

Deelnemers 

De regionale medicatietafel bestaat uit een vertegenwoordiging van ETZ, GGZ Breburg, De Wever, Mijzo, AMWB, Thebe, Het Laar en PrimaCura. 
 
Meer informatie? Neem contact op met Iris van Grunsven