Doorstroom

In Midden-Brabant wordt intensief samengewerkt tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuis en V&V met als doel het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Uiteraard vanwege het bieden van kwaliteit van zorg maar ook vanuit het perspectief van het zo doelmatig mogelijk inzetten van de (beperkt) beschikbare zorgprofessionals en capaciteit. Het is daarvoor van belang dat de samenwerking en de doorstroom in de regionale zorgketen zo optimaal mogelijk verloopt. Onze uitgangspunten daarbij zijn “zo lang mogelijk informele zorg”, “passende zorg” en “naadloze overgangen”.

Huisartsen, woonzorginstellingen, wijkverpleging en het ziekenhuis ervaren in toenemende mate knelpunten om de zorg aan kwetsbare ouderen te realiseren. Die knelpunten kunnen we alleen samen en in 'de keten' oplossen. In het Programma Doorstroom werken we momenteel aan:

·        Optimaal gebruik beschikbare capaciteiten in de hele keten

·        Zolang mogelijk thuis zorg bieden aan kwetsbare ouderen

·        Optimale doorstroom van ouderen op de SEH

·        Innovatieve domeinoverstijgende samenwerkingsinitiatieven

Programmaplan Doorstroom Mei 2023 vindt u in de kennisbank

Het Programma vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep BruggenBouwen.

Zorgverzekeraars VGZ en CZ financieren mee aan projecten die binnen deze programmalijn vallen.