Netwerken, Programma's & Projecten

Iedereen wil graag gezond zijn en blijven

Maar vooral eigenaar zijn van het eigen leven. Er kan een situatie komen dat je professionele zorg nodig hebt. Dan moet je kunnen rekenen op zorg van hoogstaand niveau en zorgpartners die hun aanbod op elkaar afstemmen. Zodat je naadloos van de ene naar de andere zorgvorm (of professional) kunt ‘schakelen’. Die moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zorgvragers mogen geen last hebben van de ‘schotten’ in de zorg. Voor medewerkers in de zorg is dat ook belangrijk. Er is dan een doorlopende lijn in professioneel handelen en goede zorg en behandeling. Afstemming en samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. Niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk.

Zorgnetwerk Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

Wij gebruiken cookies om onze site en service te optimaliseren.