Geriatrisch Netwerk

Wat is het Geriatrisch Netwerk?

Het Geriatrisch Netwerk is een platform van professionals die elkaar regelmatig ontmoeten, leren kennen, kennis delen en ideeën uitwerken om problemen in de samenwerking in de regio Midden-Brabant rond kwetsbare ouderen op te lossen of beter hanteerbaar te maken.

Het gaat om een twintigtal professionals, afkomstig uit veertien organisaties voor welzijn en zorg en uit zeven sectoren of onderdelen.

Drie keer per jaar komt het netwerk bij elkaar op een vaste dag aan het eind van de middag. Dit is omdat dan ook artsen en specialisten iets eerder kunnen stoppen met hun spreekuur en erbij kunnen zijn. Na afloop wordt onder het genot van broodjes nagepraat en genetwerkt. Op individueel niveau wisselen deelnemers dan contactgegevens uit en maken afspraken met elkaar om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.  

Wat is het doel van het netwerk?

Anders geformuleerd: wat hebben de deelnemende professionals eraan? 

 • Je breidt je professionele netwerk uit. 
 • Je raakt goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de ondersteuning van kwetsbare ouderen, de initiatieven om de zorg te verbeteren.  
 • Je hebt een plek waar je hiaten in de ondersteuning en je problemen in de samenwerking naar voren kunt brengen die op individueel niveau niet, maar met elkaar wel op te lossen zijn.  
 • Je krijgt meer samenhang in de zorg. 
 • Je gaat de volgende dag weer nog meer geïnspireerd aan de slag. 

Hoe ziet het Geriatrisch Netwerk eruit?

Het netwerk bestaat uit zo’n twintig professionals. Hier zitten het hele jaar door wisselingen in. De deelnemerslijst werken we steeds bij en kunt u hier vinden. 
Organisaties en deelnemers zijn afkomstig uit zeven sectoren: 

 • Welzijn/sociaal domein/gemeenten/vrijwilligers/nulde lijn: ContourdeTwern, gemeenten Hart van Brabant
 • Patiënten/cliënten/ouderen: Alzheimer NL afdeling Midden-Brabant
 • Wijkverpleging/thuiszorg: Actiefzorg, Mijzo, Thebe, De Wever
 • Huisartsenzorg: Primacura
 • Verzorgings- en verpleeghuizen/woonzorgcentra: Het Laar, Mijzo, Thebe, De Wever, Leyhoeve, Zorgcentrum St. Franciscus, Zorggroep EldeMaasduinen
 • Ziekenhuis: ETZ
 • GGz: GGz Breburg.

 Kwetsbare ouderen krijgen vaak ondersteuning van professionals vanuit verschillende sectoren. Door de overleggen in het netwerk worden de verbindingen tussen de sectoren steviger. Professionals vinden elkaar beter. Dat leidt tot meer samenhang in de zorg.