MS Netwerk Midden-Brabant

Multiple sclerose (afgekort MS) is een chronische aandoening aan het centraal zenuwstelsel. Dit stelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De ziekte wordt vaak gediagnosticeerd bij jonge mensen tussen de 20 en 50 jaar. Door MS komen er ontstekingen in de isolatielaag van zenuwen (myeline) die behoren tot het centraal zenuwstelsel. Door deze ontstekingen functioneren de zenuwen minder goed, ontstaan er tijdelijke of blijvende klachten en eventueel uitvalsverschijnselen. De diagnose heeft een grote invloed op het dagelijks leven van zowel de persoon met MS als zijn of haar naasten. In het MS netwerk Midden-Brabant bundelen organisaties en professionals hun krachten om mensen met MS en hun naasten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen en ondersteunen. 

Voor wie? 

Het MS netwerk Midden-Brabant zet zich in voor mensen met MS en hun naasten. Het netwerk streeft naar een optimale samenwerking in de keten vanaf het ziekenhuis tot en met de thuissituatie. Vaak wordt een naadloze overgang vanuit de zorg en ondersteuning in het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis gemist. Het MS netwerk Midden-Brabant zet zich in om een goede doorstroom te realiseren tussen de betrokken zorgorganisaties. Een optimale samenwerking en een goede doorstroom komt de kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten ten goede. 

Doel 

Het belangrijkste doel van het MS netwerk Midden-Brabant is verbetering en optimalisatie van de zorgkwaliteit voor mensen met MS en hun naasten. Om dit te kunnen realiseren, werken we samen binnen het verder in te richten MS netwerk, aan de hand van drie hoofdthema’s: 

  • Beter afgestemde zorg door ontmoeting en kennisuitwisseling;
  • Samenwerken in de zorgketen vanaf het ziekenhuis tot en met de thuissituatie; 
  • Afspraken over de juiste zorg op de juiste plek.