Onze agendapunten

Zorgnetwerk Midden-Brabant richt zich op goed afgestemde zorg in Midden-Brabant. We hebben daarom een regiovisie voor de komende jaren (2020-2024) opgesteld. We bekijken de gezamenlijke uitdagingen binnen de zorg in Midden-Brabant en zetten samen programma’s op om zo de zorg en behandeling zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat doen wij in samenspraak met onze zorgvragers, mantelzorgers en zorgprofessionals en in afstemming met partners als gemeenten, verzekeraars, welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties.

Zorgnetwerk Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

Wij gebruiken cookies om onze site en service te optimaliseren.