Over Zorgnetwerk Midden-Brabant

Zorgnetwerk Midden-Brabant richt zich op goede afgestemde zorg in Midden-Brabant. We hebben daartoe een regiovisie voor de komende jaren (2020-2024) opgesteld. We bekijken de uitdagingen in Midden-Brabant en zetten samen programma’s op om zo de zorg en behandeling zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat doen wij in samenspraak met onze zorgvragers, mantelzorgers en zorgprofessionals en in afstemming met partners, gemeenten, verzekeraars, welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties.

Waar staan we voor

Iedereen wil graag gezond zijn en blijven. En eigenaar zijn van het eigen leven. Er kan een situatie komen dat je professionele zorg nodig hebt. Dan moet je kunnen rekenen op zorg van hoogstaand niveau en zorgpartners die hun aanbod op elkaar afstemmen. Zodat je naadloos van de ene naar de andere zorgvorm (of professional) kunt ‘schakelen’. Die moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zorgvragers mogen geen last hebben van de ‘schotten’ in de zorg. Voor medewerkers in de zorg is dat ook belangrijk. Er is dan een doorlopende lijn in professioneel handelen en goede zorg en behandeling. Afstemming en samenwerking zijn hierbij sleutelbegrippen. Niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk.

Wat verbindt ons?

Steeds meer vraag naar (dure) specialistische zorg; door de dubbele vergrijzing en het toenemend aantal mensen met chronische aandoening(en). De wens om zoveel mogelijk zorg ‘dicht bij huis’ te organiseren; in de eigen omgeving met zoveel mogelijk informele en laagdrempelige zorg. Terwijl we weten dat de druk in de ‘zorg thuis’ sterk aan het toenemen is. Verdeling van schaarste; het dilemma van toenemende vraag naar zorg en een beperkt aanbod zal toenemen. Met tevens een groeiend tekort aan medewerkers. Het vinden van duurzame en creatieve oplossingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als zorgaanbieders.

  • Sterke vergrijzing (in Midden-Brabant sterker dan in de rest van Nederland).
  • Toenemende vraag naar gespecialiseerde zorg; door de vergrijzing en bijkomende gezondheidsproblemen en aandoeningen.
  • Meer vraag dan mogelijkheden binnen de sectoren zoals VV&T, ziekenhuis, huisartsen en GGZ.
  • De maatschappelijke wens om zorg en behandeling zo lang mogelijk thuis te bieden.
  • Het tekort aan medewerkers in de zorg (o.a. wijkverpleging, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde).