De aangeboden informatie op de site van Zorgnetwerk Midden-Brabant is met grote zorg samengesteld.

Zorgnetwerk Midden-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. Zorgnetwerk Midden-Brabant behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikt Zorgnetwerk Midden-Brabant voor statistische doeleinden en om de dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Alle informatie die via www.zorgnetwerkmb.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Zorgnetwerk Midden-Brabant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op www.zorgnetwerkmb.nl. Zorgnetwerk Midden-Brabant streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Neem contact op > om incorrectie of verouderde informatie te melden.