Balanceren tussen voordelen en vooroordelen over de PGO

Alle gegevens over je gezondheid op één plek, dat is de insteek van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Maar matchen de huidige mogelijkheden van de PGO met de verwachtingen die de cliënt heeft? GGZ Breburg en PrimaCura deden de proef op de som en onderzochten met een aantal patiënten hoe de PGO in de praktijk werkt. Kelly Peters, projectleider bij ROER, ingehuurd door PrimaCura, deelt de bevindingen van zowel patiënten als huisartsen. 

Aanpassingen in werkprocessen verlopen vaak niet zonder slag of stoot. Onbekend maakt onbemind. Kelly Peters vertelt hoe het proces van portaalinzage zich voltrok bij de huisartsen. ‘’Onder huisartsen ontstond de zorg dat zij overspoeld zouden worden met vragen van patiënten. De aanname was dat zodra patiënten kunnen inzien wat de huisarts over ze schrijft, zij daar vragen of nadere uitleg over zouden willen. In de praktijk blijkt dit ontzettend mee te vallen. De patiënten ervaren de openheid over het eigen dossier als fijn en inzichtelijk.’’ Transparantie bieden leidt niet automatisch tot een hogere workload. 

De crux zit hem in de huidige mogelijkheden van de PGO. Kelly Peters zegt hierover: ‘’Met de PGO staan we echt nog aan het begin. De beste vergelijking is die met de mobiel bankieren app. Toen de bankieren app net beschikbaar was kon je in eerste instantie alleen je saldo checken, later zijn daar allemaal functionaliteiten bijgekomen. Ook de PGO biedt in de toekomst zoveel meer mogelijkheden en dat is de stip aan de horizon die je voor ogen moet hebben.’’  

De zorg ontzorgen en de administratieve last verlagen is hot item binnen de zorg. Kelly Peters ziet mogelijkheden om met de PGO hieraan bij te dragen.  ‘’Het is noodzakelijk om zowel patiënten als zorgprofessionals alvast te laten wennen aan het werken met online diensten en een meer gedeelde verantwoordelijkheid te hebben over de gezondheid van de patiënt. De patiënt zal door de PGO meer inzicht en regie over zijn gezondheid kunnen krijgen en dit is nodig om de zorg toekomstbestendig te houden.”