Geprobeerd is om auteursrechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Als iemand meent dat wij onrechtmatig van een beeld gebruikmaken, meld dat dan aan ons. We verwijderen het beeld vervolgens direct van de website.