De keuze tussen dicht bij het proces van de klant staan of dicht tegen de techniek

Langzaam maar zeker tellen we af naar het einde van 2022. Een mooi moment om samen met projectleider Karen Verspaandonk de balans op te maken rondom VIPP InZicht. De kracht van elke ontwikkeling hangt nauw samen met het voordeel dat het oplevert. Voldoet de voortgang van dit project aan haar verwachtingen en welke verwondering(en) heeft VIPP InZicht haar gebracht?  

Als je gaat samenwerken, ontdek je al snel hoe uitdagend het kan zijn om afhankelijk te zijn van anderen. ‘Momenteel werken we aan het draaiboek voor de uitrol. De wensen hierin van de verschillende organisaties moeten hierbij op elkaar worden afgestemd. Wat voor de één een pilot voor de afdeling is, is voor de andere een uitrol voor de gehele organisatie’, aldus Karen Verspaandonk. Daarnaast zijn er nog een aantal onduidelijkheden een voorbeeld daarvan is welke functionaliteiten hebben de leveranciers gerealiseerd in december 2022?

Onzekerheden moet je goed managen. Karen Verspaandonk legt uit: ‘Samen met de betrokken projectleiders blijven we scherp op de vraag waarom doen we dit? Uiteindelijk dient de techniek ondersteunend te zijn zodat het ook daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de zorgprofessional.’ Testen is hierbij het sleutelwoord en in gesprek blijven met zowel de werkvloer als de leveranciers.  


Eerste succesvolle test eOverdracht in Nederland

Dit heeft er toe geleid dat de allereerste succesvolle test met eOverdracht in Nederland een feit is. 
Thebe heeft cliëntgebonden informatie uit het ECD uitgewisseld met het ECD van Het Laar. Een mooi resultaat die de saamhorigheid in de regio goed weergeeft. Karen Verspaandonk zegt hierover: ‘We zijn blij met de goede samenwerking tussen Thebe, De Wever, ETZ, Amphia, Mijzo, Het Laar en ZMBR. Dat we in onze regio de eerste succesvolle test met eOverdracht in Nederland hebben weten te realiseren, is echt een fantastische stap voorwaarts voor zorgverlenend Nederland. We zijn daar ontzettend trots op.’ 
 
Onder VIPP InZicht valt ook de module PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), waar de afgelopen periode in het zorglandschap het nodige om te doen is geweest. Juist deze kritische benadering heeft Karen Verspaandonk begripvol gemaakt. ‘PGO is voor een specifieke doelgroep ontzet waardevol en nuttig en zal in de toekomst steeds meer waarde hebben. Dat inzicht heb ik door alle gesprekken en testen gaande weg opgedaan. Hierin maken we gestaag stappen en in de testomgeving zien we deze vooruitgang terug‘, aldus Karen Verspaandonk.