eOverdracht helpt om de administratieve last te verminderen

Heb je als patiënt na een ziekenhuisopname bij het Amphia thuiszorg nodig, dan regelt je verpleegkundige dit. Soms komt het voor dat de verpleegkundige de beoogde thuiszorgorganisatie niet snel genoeg te pakken krijgt. Gelukkig is daar dan het transferpunt van het Amphia om dit uit handen van de verpleegkundige te nemen. Elly Romme, leidinggevende team transferpunt, kijkt uit naar eOverdracht om de administratieve last te verminderen. Tegelijkertijd ziet ze ook de hordes die nog moeten worden genomen om eOverdracht binnen het huidige werkproces in te passen.

Het Laar, De Wever, Mijzo, Thebe, ETZ en Amphia hebben gezamenlijk de krachten gebundeld om eOverdracht (elektronisch overdracht) in de regio te implementeren. Dit gebeurt onder begeleiding van ZMBR. “eOverdracht is een geweldige oplossing die helpt om de administratieve last te verminderen’’, aldus Elly Romme.  Het scheelt heen en weer bellen met de VVT’s en je kunt digitaal het totaalplaatje van de patiënt delen. Elly Romme vervolgt: ‘’De mogelijkheid om de gewenste informatie te delen met de volgende schakel in de keten van zorg is een mooie stap.’’  

Inpassen in het werkproces

Om eOverdracht zo goed mogelijk binnen het huidige werkproces van de organisatie of instelling af te stemmen zijn Het Laar, De Wever, Mijzo, Thebe, ETZ en Amphia op constante basis met elkaar in gesprek. Elly Romme legt hierbij de vinger op de zere plek bij het Amphia: ‘’Om eOverdracht in het huidige werkproces door te voeren zal elke individuele verpleegkundige hierin bijgeschoold moeten worden. Juist omdat de verantwoordelijkheid voor het regelen van thuiszorg op het bordje ligt van de verpleegkundige. We bekijken nu een aantal opties, hoe we dit het best kunnen aanvliegen. Een van de ideeën is om per afdeling een hoofdgebruiker aan te wijzen, die de scholing zou kunnen volgen en dan deze kennis overdraagt aan de verpleegkundige collega’s.’’ Uiteraard zijn dit nu nog voorstellen die nader onderzocht moeten worden voordat hierin een keuze gemaakt zal worden. 
 
Genoeg uitdagingen die de komende periode getackeld moeten worden, de verpleegkundige wil immers zorgen en administratief ontzorgd worden.