eOverdracht in de praktijk

Binnenkort is het zover: dan kun jij als (wijk)verpleegkundige ervan uitgaan dat de eOverdracht (elektronische overdracht) van een cliënt uit het ziekenhuis aansluit op jouw informatiebehoefte. Dit betekent ook dat jouw cliënt maar één keer zijn verhaal hoeft te vertellen. Dit is hét toekomstplaatje waar Het Laar, De Wever, Mijzo, Thebe, ETZ en Amphia zich samen voor inzetten. Dit gebeurt onder begeleiding van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Hoe bekend ben jij met eOverdracht? Wijkverpleegkundige Sanne Raesen en strategisch beleidsadviseur Carin Jansen, beiden van Mijzo vertellen je hier meer over. 

Als jij als wijkverpleegkundige een aanmelding krijgt via het transferpunt van het ziekenhuis dan willen ze vaak het ontslag snel in gang zetten. Sanne Raesen haakt hier op in: “Ik maak dan vooraf, op basis van de overdracht die ik krijg, alvast een zorgplan. Het heikele punt zit nu helaas nog in de overdracht van het ziekenhuis, want daar staat vaak het verloop van de ziekenhuisopname in. Ik bel dan vaak naar het transferpunt, met de afdeling of met allebei om tot de benodigde informatie te komen.’’  
 
Je kunt het vergelijken met twee verschillende werelden die samenkomen om de realiteit van de cliënt te vormen. In de wereld van het ziekenhuis ligt de focus op: hoe krijgen we de cliënt weer op de been? In de wereld van de thuiszorg ligt de focus ligt op het preventief handelen op gezondheidsrisico’s. Carin Jansen zegt hierover het volgende: ‘’Met eOverdracht spelen we hierop in doordat er afspraken zijn gemaakt over wat je gaat overdragen en hoe dat zich verhoudt tot de volgende zorgverlener in de keten. Daardoor ga je voor een deel dezelfde taal spreken. Helaas is het nu nog zo dat je als verpleegkundige moet afwachten welke informatie je krijgt en ziet. Met eOverdracht weet je van tevoren welke informatie wordt overgedragen en wat je ervan mag verwachten.’’  

Sanne Raesen verheugt zich op de tijdswinst die ze met eOverdracht kan boeken. ‘’eOverdracht zorgt ervoor dat de informatie zo wordt overgedragen dat ik direct aan de slag kan. Dat scheelt zoveel tijd. Alleen al het niet hoeven heen en weer bellen is een wereld van verschil. Dan ben ik productiever en minder tijd kwijt met coördineren.’’