Is de PGO klaar voor de zorgprofessional of moet de zorgprofessional klaar zijn voor PGO?

De PGO kan de cliënt en de zorgprofessional een beter inzicht geven in de gezondheidstoestand van de cliënt. Vraag is wel of cliënt en zorgprofessional al toe zijn aan deze stap. Namens ZMBR vroegen we het aan Annet Boekelman, bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie Digitaal, Denken en Doen (DDD). “Duidelijkheid geeft het meeste rust, zeg maar gewoon waar ik aan toe ben. Dit geldt ook voor het delen van medische gegevens via de PGO. Stel jezelf steeds de vraag in hoeverre is de informatie die ik deel echt relevant voor de ander. Aan de hand van wat er is opgeschreven wil ik als cliënt maar ook als zorgverlener een interpretatie kunnen maken’’.

Hoe en welke informatie gaan we opschrijven en delen in de PGO? Annet Boekelman antwoordt: ‘’Dit vraagt om een omslag naar transparantie, openheid van zaken. Hoe gek het ook klinkt maar daar moeten we binnen de zorg aan wennen. We leiden immers op om te zorgen voor en niet om te zorgen dat. We vinden het spannend om inzicht te geven in ons eigen werk. Uit ervaring kan ik vertellen dat onze medewerkers dit als een uitdaging zien. Het bewust worden van welke informatie is relevant om te delen met de cliënt en welke niet?’’ 

Naast dat de PGO veilig en gebruiksvriendelijk moet zijn, is het van essentieel belang dat het ook als meerwaarde wordt ervaren. Annet Boekelman ervaart dit als volgt: ‘’Over de PGO ben ik gematigd positief. Wat ik fijn vind, is dat ik via mijn PGO bij de apotheker mijn medicatie kan inzien en ook gelijk een nieuwe aanvraag kan indienen. De keerzijde van de PGO zit voor mij in de keuzevrijheid. Er zijn zoveel ontwikkelaars met een PGO bezig, straks zie je door de bomen het bos niet meer.’’ 

De PGO bevindt zich nu nog in de beginfase. Er is nog genoeg werk te verzetten om alle drempels en uitdagingen weg te nemen. Annet Boekelman sluit af: ‘’Wat wij ons allemaal moeten realiseren is dat we waar mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid en ons levensgeluk. De PGO kan ons helpen om informatie met elkaar te delen en daardoor tot het goede gesprek te komen.’’