Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Eind 2021 is voor de regio Midden-Brabant een raamovereenkomst voor de uitvoering van voorbehouden handelingen in werking getreden. Dit is op initiatief van een voorbereidingsgroep met vertegenwoordigers van artsen: het ETZ (Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis) en PrimaCura (huisartsenzorg Midden-Brabant) en van organisaties die wijkverpleging bieden: Het Laar (Tilburg) en Thebe (voor deze overeenkomst: regio Midden-Brabant). Ondersteuning is geboden vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant waar deze organisaties bij zijn aangesloten. 

De overeenkomst is gebaseerd op het model raamovereenkomst voorbehouden handelingen uit de ‘Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ van Actiz, Zorgthuisnl, LHV en Verenso. De raamovereenkomst is ondertekend door zeventien VVT-organisaties, vier huisartsenzorggroepen en het ETZ. 

Een belangrijk aspect is de mogelijkheid om in samenspraak te kiezen voor een schriftelijke of mondelinge opdracht. De arts en verpleegkundige/ verzorgende bepalen op het moment van de opdracht samen welke vorm het meest wenselijk en passend is. Ter ondersteuning van de communicatie is een animatiefilmpje gemaakt. 

De werking van de overeenkomst wordt elke 2 jaar geëvalueerd. De eerste keer is dat begin 2024. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met j.lam@zmbr.nl