Iris van Essen

Iris heeft in de afgelopen jaren als programmamanager leidinggegeven aan diverse transitieprogramma's in de zorg. Op landelijk niveau in de programma's "Uitkomstgerichte zorg", de totstandkoming van het "Integraal zorgakkoord" en in "Toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg en Welzijn". Op regionaal niveau in opdracht van zorginstellingen zoals (samenwerkende) ziekenhuizen en de jeugdzorg. 
Als programmamanager voor het Zorgnetwerk brengt ze zorgprofessionals vanuit het ziekenhuis, de huisartsenzorg en de VVT samen om met elkaar een werkwijze en taal te ontwikkelen op het gebied van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Door veel bewustwordingsgesprekken te voeren, webinars te ontwikkelen, presentaties te geven, bestaande tools en kennis te delen en een aantal concrete projecten te ontwikkelen zoals de zelfzorgacademie. Om zo de wenselijke beweging groter te maken van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij. 

Heb je een vraag?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen (FAQ), vaak staat hier al het antwoord tussen op jouw vraag! Mocht je vraag toch niet beantwoord zijn, neem dan contact met ons op.

Zorgnetwerk Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

Wij gebruiken cookies om onze site en service te optimaliseren.