Consultatiefunctie App Zorgbedden MB

De ZorgbedMB app wordt continue geëvalueerd en door ontwikkeld.
Zo zijn de telefoonnummers van de Specialist Ouderengeneeskunde, Geriater en consulent palliatieve zorg er al in te vinden te vinden.
Dit heeft gezorgd voor een laagdrempelige samenwerking tussen de huisarts en de SO of Geriater.
De volgende ontwikkeling is dat we per 1 juli het telefoonnummer toevoegen van de Ouderenpsychiater GGZ Breburg. 
Daarnaast is er een advieslijn in ontwikkeling binnen het Programma Doorstroom  voor verwijzers waarin meegedacht wordt wat de beste oplossing is voor een zorgvraag (het vinden van het juiste bed of een oplossing thuis).