Ellen Struijcken

Ellen Struijcken is natuurlijk een bekend gezicht. We kennen haar van de webinars Zorgen doen we Samen. Ellen is in juni 2023 gestart als projectleider sprints ‘zelfredzaamheid ouderen’. Ze stelt zich graag aan jullie voor. Wij zijn blij dat Ellen ons team komt versterken en heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes!

Mijn naam is Ellen Struijcken. Al geruime tijd werk ik als projectleider en adviseur binnen de zorg en het sociale domein. Iets wat ik met veel plezier doe en me elke dag nog energie geeft! Met name het verbinden van mensen en initiatieven, het praktisch vertalen van vraagstukken en het ‘meenemen’ van mensen in veranderingen, vind ik inspirerend om te doen.

Beweging in gang gezet
De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij zowel organisaties binnen de zorg als binnen het sociaal domein. Deze twee werelden groeien steeds meer naar elkaar toe. Met kleine stapjes weliswaar, maar met een duidelijke koers. Daarbij is de urgentie om anders te gaan werken hoog. De toegankelijkheid van zorg staat onder druk. Het doorgaan zoals we nu doen, is geen optie. Dan is er straks geen zorg meer voor de kwetsbaren die het écht nodig hebben. Om dit te voorkomen, zijn er verschillende bewegingen in gang gezet, met als kern: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Een beweging waar ik als projectleider graag een bijdrage aan wil leveren.

Zelfredzaamheid
Binnen de regio Midden- en West-Brabant gaan we aan de slag met het vormgeven van een nieuw proces rondom steunkousen. Met betrokkenen gaan we verkennen wat iemand nog zelf kan (eventueel met voorlichting, training of een hulpmiddel) en waar heeft iemand nog hulp bij nodig heeft. Een aanpak die bijdraagt aan de beweging naar meer zelfredzaamheid; een beweging naar het toegankelijk houden van de zorg.