ETZ heeft adresgegevens toegevoegd in het ZORG-AB

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft onlangs een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de zorguitwisseling tussen zorgaanbieders. Het ziekenhuis heeft het webportaal van ZORG-AB aangevuld met medisch mailadresgegevens van alle relevante afdelingen. Het ETZ wordt door deze ontwikkeling nog beter door andere zorgaanbieders in het gemeenschappelijk adresboek gevonden.

Zorgaanbieders wisselen op verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Dat kan via een goed beveiligde infrastructuur zoals het Landelijk Schakelpunt, maar ook via bijvoorbeeld beveiligde e-mailservices, XDS-, MedMij- en Mitz-diensten. Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens naar een juist adres worden verstuurd. 

Het ZORG-AB is een gemeenschappelijke adresvoorziening voor alle dienstverleners in de zorg. Naast noodzakelijke contactinformatie bevat dit adresboek ook technische gegevens die nodig zijn voor de uitwisseling van zorggegevens.