Netwerkmiddag 25 oktober 2023

Ontvangst


Het herfstachtige weer weerhoudt de mensen vandaag niet om af te reizen naar De Symfonie in Tilburg. Voor een zaal  vol met bezette tafels opent Tonny de Groot, directeur ZMBR de netwerkmiddag. Een inmiddels jaarlijkse bijeenkomst waar we elkaar ontmoeten, kennis delen en inspireren. Dit jaar met het thema Versterken zelfredzaamheid: Dat doen we samen.

Zelfredzaamheid


We startten de middag met een presentatie van programmaleider Iris van Essen. Zij neemt de aanwezigen mee in het belang van zelfredzaamheid, wat dit betekent voor de toekomst van de zorg en hoe  we samen in de regio al invulling geven  aan de ketenbrede aanpak van zelfredzaamheid.

Stijgende zorgvraag door o.a. vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgpersoneel, leggen steeds meer druk op de zorg. Om deze druk te verminderen zullen we afscheid moeten nemen van de ”all-inclusive verzorgingsstaat”.  Cliënten kunnen vaak veel meer dan zij zelf denken!

Een omslag van onze verzorgingsstaat naar meer zelfredzaamheid vraagt om een andere manier van zorg verlenen. Kijk naar de talenten en mogelijkheden van de client en kijk samen met hen naar mogelijke oplossingen!

Interactie en discussie


Na het zenden is het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Aan de hand van kaartjes met vragen, worden zij uitgenodigd met elkaar het gesprek aan te gaan. Er worden levendige gesprekken gevoerd over de toekomst van de ouderenzorg, zelfstandig en gelukkig ouder worden en in hoeverre men bereid is bij te dragen aan de zorg voor je naasten.

Nadat iedereen is opgewarmd, is het tijd een aantal prikkelende stellingen voor te leggen aan Chantal Beks, bestuurder bij De Wever en Ruud  Groot, manager bij ’s-Heeren Loo. In een mooie discussie met veel interactie stellen we met elkaar dat zelfredzaamheid geen doel op zichzelf is. Het is een andere manier van denken, een veranderopdracht en geen gemakkelijke. Zelfredzaamheid houdt voor de zorgprofessionals in dat zij voortaan zorg moeten leveren met “de handen op de rug” dat is geen natuurlijke houding voor de zorgverlener. Het is geen gemakkelijk proces, zowel client als medewerker moeten afscheid nemen van een werkwijze die dicht bij hen staat.

De verandering naar zelfredzaamheid vraagt om een aanpassing in de samenleving. Zowel de client, de familie en zorgmedewerker moeten afscheid nemen van een werkwijze die zij jarenlang gewend zijn. Laten we het samen doen en laten we daar samen ook voldoende tijd voor nemen!

Slot


Het is inmiddels half zes, tijd voor Tonny om de dag af te sluiten. Volgens haar is de boodschap duidelijk: de burger kan veel meer dan we vaak denken, blijf de mens en zijn vraag zien en neem de tijd voor deze ingrijpende verandering.

Tonny sluit af met de mededeling dat het netwerk volgend jaar 25 jaar bestaat en wij deze bijzondere gebeurtenis graag met de leden van het netwerk wil vieren. Noteer woensdagmiddag 22 mei 2024 alvast in jullie agenda’s!

Voor meer informatie over de ketenbrede aanpak voor zelfredzaamheid in onze regio, kun je contact opnemen met programma manager Iris van Essen.