The Class Brabant

Op 28 mei organiseren we in samenwerking met de Hersenstichting de Stakeholdersbijeenkomst ‘The Class Brabant’. In samenwerking met onze partners willen we onderzoeken of we dit project tot een Brabants succes kunnen maken!

Wat is The Class
The Class biedt jongvolwassenen (18-30 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel een traject aan om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de jongeren werk fit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek. Dat is nodig omdat sterke beperking van kansen op de arbeidsmarkt er nu voor zorgt dat veel jongvolwassenen met hersenletsel thuiszitten of werk beneden hun capaciteit doen. Er is vaak weinig toekomstperspectief, ingewikkelde wetten en regels zitten jongeren in de weg of het ontbreekt soms aan specifieke deskundigheid.

Wat maakt The Class bijzonder
Het programma richt zich niet alleen op het werk fit maken van jongeren, maar ook op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl. Er wordt eerst gezorgd voor meer balans en een positieve mindset en dan pas wordt gestart met het zoeken naar een passende baan! Daarnaast is een belangrijk onderdeel van The Class het contact met ervaringsgenoten van dezelfde leeftijd. 

Waarom The Class in Brabant
Omdat we zowel vanuit Breinlijn als vanuit onze netwerkpartners zien en horen dat ook in onze provincie jongeren met NAH vastlopen op de route richting (betaalde) arbeid. 

De initiatiefnemers
The Class Brabant is een samenwerking van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, de NAH keten Den Bosch, het NAH Netwerk Zuidoost Brabant, de NAH keten Oss-Uden-Meierijstad, het Netwerk Hersenletsel West-Brabant en de Hersenstichting.

De stakeholderbijeenkomst 28 mei 2024
Tijdens de bijeenkomst is de Hersenstichting aanwezig om het project en de tot nu toe behaalde resultaten toe te lichten. Samen met een diversiteit aan potentiële stakeholders voeren we met elkaar een eerste verkenning uit op mogelijk draagvlak om het project in Brabant op te starten. Dit alles onder begeleiding van voorzitter T. de Groot (directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant).