Twee nieuwe functies in de ZorgbedMB app

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft de toepassingsmogelijkheden van de Zorgbedapp Midden-Brabant verder uitgebreid. Via de app is de beschikbare zorgcapaciteit in de regio real time inzichtelijk en daarmee is vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Met een triage-instrument helpt het verwijzers om te bepalen welke vervolgzorg het beste aansluit bij de zorgvraag van hun patiënt. Daarnaast voorziet de app in de consultatiefunctie. Sinds kort is er een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de Zorgbeddenapp op verzoek van meerdere gebruikers.

 

  • Allereerst zijn de beschikbare bedden ELV Laag en Hoog direct zichtbaar zonder dat de triage hoeft te worden doorlopen
  • Daarnaast is er een aparte knop ‘wachtwoord vergeten’ toegevoegd.
     

Dit maakt de app ZorgbedMB nog gemakkelijker in het gebruik.