De ZorgbedMB-app biedt een digitaal transferpunt voor de regio Midden-Brabant

Verwijzers in de regio Midden-Brabant krijgen digitale ondersteuning in het organiseren van vervolgzorg. Gebruik van de app ZorgbedMB helpt verwijzers om te bepalen welke vervolgzorg het best aansluit bij de zorgvraag van hun patiënt. Vervolgens geeft de app realtime inzicht in beschikbare GRZ en ELV-bedden in de regio. Sinds kort is ook de beschikbaarheid van wijkverpleging tot op teamniveau toegevoegd.

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant ontwikkelde de ZorgbedMB-app om de beschikbare zorgcapaciteit in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij is bewust gekozen om de ondersteuning 24 uur per dag digitaal beschikbaar te maken in plaats van telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren. De digitale ondersteuning blijkt inderdaad efficiënt te werken voor de verwijzers:

“Een mooi overzicht van de beschikbare bedden in de regio i.p.v. alle individuele organisaties afbellen”, aldus een huisarts.

Indien verwijzers er digitaal niet uitkomen kan via  “de reguliere  kanalen” overleg plaatsvinden.

Gezien het succes van het digitale transferpunt zal de ZorgbedMB-app voor de zomer van 2022 nog  uitgebreid worden met beschikbaarheid van o.a. respijtbedden en logeerplaatsen. Daarnaast genereert de ZorgbedMB-app waardevolle managementinformatie die de verschillende zorgorganisaties gebruiken om hun zorgvraag en -aanbod nog beter op elkaar af te stemmen.

In het Zorgnetwerk Midden-Brabant werken onder meer het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, de huisartsen zorggroep PrimaCura en de verschillende VVT-organisaties samen. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant richt zich primair op ouderen en mensen met (meerdere) chronische aandoeningen.

Meer informatie over de app vindt u hier>