Technologie bij dementie thuis

Ouderen met dementie zo lang mogelijk verantwoord thuis laten wonen, dat is het streven. Technologie kan daar een belangrijke en ondersteunende rol in spelen. Echter is er zoveel op de markt dat het voor zorgprofessionals vaak moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Daarbij komt dat lang niet ieder product geschikt is voor mensen met dementie. Sinds maart 2021 is er een drie jarig project ‘ technologie bij dementie thuis’ gestart bij Zorgnetwerk Midden Brabant.

Het project richt zich op 2 pijlers
1. Het opstellen en toegankelijk maken van informatie voor professionals op zorgpad 1 en 2 (Casemanagers, Wijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners) over de inzet van technologie bij mensen met dementie die thuis wonen.
2. Professionals op zorgpad 1 en 2 trainen in advisering over en implementatie van technologie.

Top 10

Vanaf het 4e kwartaal 2021 publiceren we op deze site een Top 10 met technologische producten die effectief gebleken zijn bij mensen met dementie die thuis wonen. Deze Top 10 is gebaseerd op onderzoek van professionals uit de regio en wordt in willekeurige volgorde weergegeven. Per product staat beschreven; hoe je het kan inzetten, waar het te koop is, of het vergoed wordt, of je hulp nodig hebt bij het inzetten. Als professional hoef je dus niet zelf meer alles te gaan uitzoeken.  Het is de bedoeling dat deze Top 10 de komende jaren nog verder uit gaat groeien. Dit doen we samen met een klankbordgroep bestaande uit professionals van verschillende organisaties uit alle 9 gemeentes van regio Midden Brabant.
Ook zetten we scholing op over de technologische producten zelf en nog belangrijker: over hoe je als zorgprofessional tot een besluit komt een product in te gaan zetten en het daadwerkelijke implementeren.

Ben je benieuwd en wil je de ontwikkelingen volgen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van het Dementienetwerk Midden-Brabant stuur een mail naar j.lam@zmbr.nl
Of neem contact op met Vera Snels, projectleider ‘technologie bij dementie thuis’  v.snels@zmbr.nl 06-51186698

 

Projectleider  Technologie bij dementie thuis.

Vera Snels