Faexit

De fax de zorg uit. Tijdens het Faexit-project in Midden-Brabant is het doel om het gebruik van fax en andere papieren documenten voor het delen van medische informatie met maar liefst 90% te verminderen. Dit wordt bereikt op de volgende manieren:  

  • Het vervangen van faxgebruik en andere papierenstromen door gestructureerde gegevensuitwisseling waar mogelijk in onze regio.   
  • Het vervangen van faxgebruik en andere papierenstromen indien gestructureerde gegevensuitwisseling niet mogelijk is door het gebruik van veilig-mail. Dit is inclusief:   
    • Richtlijnen voor gebruik van veilig-mail en   
    • Advies voor vindbaarheid van veilige e-mailadressen in een landelijk of regionale database (ZORG-Adresboek of alternatief)
  • Het voorkomen van faxverkeer uit gewoonte of omdat men veronderstelt dat het niet anders kan. Er is aandacht voor communicatie gerichte bewustwording en het benadrukken van het belang van digitale gegevensuitwisseling, ook in relatie tot landelijke ontwikkelingen. 

Tijdslijn  

De verwachting is dat de doelstellingen eerste kwartaal 2024 worden gehaald.  

Deelnemers   

ETZ, PrimaCura, De Wever, Thebe, GGZ-Breburg, Libra revalidatie, Apothekers Vereniging Midden- en West-Brabant, Het Laar) nemen allen actief deel aan het project. Overige leden van het netwerk zijn van harte welkom deel te nemen aan dit project.   

Meer informatie? Neem contact op met Iris van Grunsven.