Wie zijn we?

Het MS-netwerk Midden-Brabant bestaat uit professionals en organisaties die gespecialiseerd zijn in behandeling en ondersteuning van mensen met MS en hun naasten. Het netwerk wordt mede gefaciliteerd door Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Netwerkpartners zijn:

  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  • Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark
  • MENT (Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg)
  • Ervaringsdeskundigheid

Het opzetten van het netwerk wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Voor wie?

Het MS-netwerk Midden-Brabant zet zich in voor mensen met MS en hun naasten. Het netwerk streeft naar een optimale samenwerking in de keten vanaf het ziekenhuis tot en met de thuissituatie. Vaak wordt een naadloze overgang vanuit de zorg en ondersteuning in het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis gemist. Het MS-netwerk Midden-Brabant zet zich in om een goede doorstroom te realiseren tussen de betrokken zorgorganisaties. Een optimale samenwerking en een goede doorstroom komt de kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten ten goede.

Doel

Het belangrijkste doel van het MS-netwerk Midden-Brabant is verbetering en optimalisatie van de zorgkwaliteit voor mensen met MS en hun naasten. Om dit te kunnen realiseren, werken we samen binnen het verder in te richten MS-netwerk, aan de hand van drie hoofdthema’s:

  • Beter afgestemde zorg door ontmoeting en kennisuitwisseling;
  • Samenwerken in de zorgketen vanaf het ziekenhuis tot en met de thuissituatie;
  • Afspraken over de juiste zorg op de juiste plek.