Toolbox coördinatie en registratie

Goede kwaliteit van palliatieve zorg vraagt om coördinatie en continuïteit van zorg met kennis van zaken mét behoud van zoveel mogelijk ruimte voor eigen regie van patiënt en naasten. Elke patiënt krijgt een centrale zorgverlener aangewezen. Dit is iemand die de zorg coördineert en de eerste contactpersoon bij vragen of problemen voor de patiënt, naasten en betrokken professionals. Ook heeft en houdt de centrale zorgverlener het overzicht over de ingezette zorg en ondersteuning. Degene die het levensfasegesprek voert, is verantwoordelijk om een centrale zorgverlener aan te wijzen. Dit kan een arts zijn, een verpleegkundige of een andere professional. 

Aandachtspunten voor registratie en communicatie


Regionale afspraken

Afspraken over zorg- en behandelwensen en –grenzen worden vastgelegd in het medisch dossier van de patient.
Dit doen wij conform de regionale afspraken zoals die zijn vastgelegd in de ACP-toolbox.
Daarin staan ook de instructies voor de uitwisseling van de afspraken met andere zorgprofessionals via Zorgdomein, VIPLive en beveiligde mail.
De patiënt krijgt, indien gewenst, een print van de gemaakte afspraken.

 

Beperkingen registratie

Wanneer een patiënt aangeeft (schriftelijk of mondeling) wat zijn behandelwensen zijn, is dat voldoende om die te volgen.
Ook als dit indruist tegen eerdere vastgelegde afspraken.