Het levensfasegesprek

 

Het levensfasegesprek (ook wel vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning of ACP) is het proces van vaak meerdere gesprekken. Daarbij neemt een patiënt, in gesprek met hulpverleners en naasten, besluiten en over zijn of haar toekomst en legt die vast. Vroegtijdige zorgplanning draagt bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het helpt ook naasten in het delen van verantwoordelijkheid voor moeilijke beslissingen in die laatste periode.  

 

 

Instrumenten voor het vastleggen van wensen/afspraken

  • zorg- en behandelwensenformulier
  • wilsverklaring
  • testament


Links en downloads voor patiënten


Links en downloads voor professionals