Toolbox kwaliteit en beleid

Ook op organisatieniveau zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te bewaken en verbeteren. Een goede evaluatie van de beginsituatie (nulmeting) helpt om prioriteiten te stellen voor verbeteracties en om later het effect van de interventies zichtbaar te kunnen maken. Het kwaliteitskader palliatieve zorg is de meetlat waarlangs je evaluatiegegevens legt.

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de evaluatie van de kwaliteit van palliatieve zorg te ondersteunen. Het zelfevaluatie instrument ontwikkeld door het IKNL is een voorbeeld daarvan. Ook kan je de kwaliteit van palliatieve zorg in kaart brengen als onderdeel van een audit voor een organisatie keurmerk, bijvoorbeeld. Prezo zoals door de collega's van De Wever is gedaan (zie onder downloads).
Organisatie-afspraken, uitgangspunten en verbeteractiviteiten voor goede palliatieve zorg kun je vastleggen in beleid palliatieve zorg. Het transmuraal zorgpad kun je daarvoor heel goed als inspiratiekader gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is het beleid palliatieve zorg dat collega's van het Laar afgelopen jaar maakten (zie onder downloads).  


Links en downloads