Toolbox monitoring en evaluatie

Monitoring/evaluatie is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de palliatieve zorg en behandeling te bewaken en verbeteren. De afspraken die naar aanleiding van het levensfasegesprek zijn vastgelegd in het zorg- en behandelwensenformulier zijn de meetlat waarlangs je evaluatiegegevens legt.  De wensen, doelen en verwachtingen van patiënten zullen gaandeweg een ziekte gaan veranderen, grenzen verschuiven en/of worden scherper. Het is daarom van belang dat deze gesprekken herhaald worden na een vastgestelde periode. Naarmate de palliatieve fase vordert, zal deze periode korter gaan worden. Daarnaast is het wenselijk om te evalueren bij elke verandering in de situatie van de patiënt, zoals bij verslechtering, een nieuwe diagnose of na ziekenhuisopname.

Links en downloads

Naast periodieke gesprekken met de patiënt en naasten, zijn er verschillende instrumenten beschikbaar om monitoring en evaluatie te ondersteunen: