Toolbox nazorg

Het transmurale zorgpad stopt niet bij het overlijden van de patiënt. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan de afsluiting en evaluatie van de geboden zorg. Veelal kennen afscheid en rouw voor nabestaanden een ongecompliceerd verloop. Problematische (complexe) rouwverwerking kan daarentegen verstrekkende gevolgen hebben. Rouw vraagt daarom om aandacht, begeleiding of een specifieke interventie en verwijzing naar experts. Hoe nazorg wordt ingericht, is afhankelijk van de behoefte van de naasten en de sociale context van de nabestaanden. 

Links en downloads