Toolbox signaleren en markeren

Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënten en naasten. Iedereen kan signalen van een beperkte levensverwachting oppakken en bespreken met de behandelend arts die verantwoordelijk is voor de markering van de palliatieve fase. De surprise question is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase.  

Juist door zijn eenvoud doet de surprise question geen recht aan de diversiteit in het verloop van de palliatieve fase bij verschillende aandoeningen. Het grillige verloop van de palliatieve fase voor patiënten met COPD en hartfalen is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de geleidelijke achteruitgang bij mensen met dementie of de ziekte van Parkinson. Daarom zijn diverse instrumenten beschikbaar met indicatoren voor de identificatie van palliatieve patiënten met verschillende aandoeningen (onder meer SPICT-NL, I-Harp en RADPAC-PD).

.

Markeringskaarten

Als praktische geheugensteun hebben wij deze indicatoren gevisualiseerd in de ‘markeringskaarten palliatieve zorg’'.
Na de eerder al gepubliceerde kaarten voor markering van patiënten met COPD en hartfalen,
is de set nu uitgebreid met kaarten voor patiënten met dementie en de ziekte van Parkinson.

Het is niet de bedoeling de kaarten te gebruiken als afvinklijstje.
Ze geven wel een snel overzicht van de tekenen van het aanbreken van een fase waarin het gesprek over palliatieve zorg belangrijk is. 
De kaarten kun je als zakkaart of poster printen en helpen zo de aandacht voor tijdig markeren van de palliatieve fase te vergroten.

Links en downloads