Twee Jaar VIPP InZicht: Het eindresultaat onthuld

Resultaten behalen is één ding, het daadwerkelijke doel bereiken is iets anders. Duik mee in het verhaal van de regio Midden-West-Brabant, waar de afgelopen twee jaar met tomeloze inzet werd gewerkt aan het nationale VIPP InZicht-programma. Karen Verspaandonk, projectleider bij ZMBR, onthult de diepgaande reis en de waardevolle lessen die hieruit zijn voortgekomen. 

In de zorg wordt de noodzakelijke informatie vastgelegd, maar niet altijd voldoende gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de patiënt. Het doel van VIPP InZicht is om hierin verandering te brengen. Karen Verspaandonk knikt instemmend en vertelt: “De taak voor verpleegkundigen is zorgverlening. Zij zouden hierbij ondersteund moeten worden door een naadloze digitale overdracht van medische dossiers naar de volgende zorgverlener. Als regio streven we naar verandering op dit gebied.’’ 

Bij zo’n ambitieus project is samenwerking cruciaal. Karen Verspaandonk vertelt hoe zij dit heeft ervaren. ‘’De samenwerking onderling tussen alle projectleiders van de verschillende organisaties was ongekend. Het was een voorrecht om met zulke betrokken mensen te werken. De projectleiders wisten binnen hun organisatie de juiste mensen te betrekken en zorgden dat het project aansloot bij interne processen en procedures. De wil om samen resultaten te boeken was sterk. Daarnaast stonden we stonden voor een samenwerkingsuitdaging met onze leveranciers. De struikelblokken kwamen vooral voor bij de technische aanpassingen die onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers vielen. We hebben gezien dat ze oprecht de intentie hebben om dit op te lossen. Toch botsten we op de realiteit van 'willen' versus 'kunnen', waarbij de technische uitdagingen groter bleken dan verwacht.” 

Wat kunnen we hieruit concluderen? Karen Verspaandonk aarzelt niet en antwoordt: “Vóór aanvang van het traject stellen we samen een doel en route vast, die we vervolgens omzetten in meetbare resultaten waarop we onze focus richten. Op een gegeven moment zijn we zowel landelijk als regionaal tot de conclusie zijn gekomen dat de behaalde resultaten niet tot het gewenste doel leiden. Gelukkig zijn we vervolgens niet verzand in compromissen, maar zijn we gezamenlijk tot een duidelijke conclusie gekomen. We leveren niets af dat in de praktijk niet voldoende werkt. Het moet een echte meerwaarde zijn voor de verpleegkundige en tot dat moment blijven we ons inzetten om dit te bereiken.”