Uitdagingen bij PGO-implementatie

De zorgsector staat niet stil en technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het bieden van betere zorg. Een van de ontwikkelingen in de zorg is de opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Ingrid van Hoof, projectleider bij de Wever, is vanaf het allereerste begin betrokken bij de PGO. Voor ZMBR deelt zij haar inzichten over de PGO. 

Het idee achter persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) is om cliënten meer controle te geven over hun eigen gezondheid. Van idee naar daadwerkelijk uitvoering is vaak een hele klus en dit geldt ook voor PGO's.Ingrid van Hoof, met haar ervaring op het gebied van innovatie, kan dit bevestigen: "Ik had aanvankelijk niet al te hoge verwachtingen van PGO's, maar het is een veelbelovende ontwikkeling die ons verder kan brengen. Het is hartstikke mooi als er informatie van het zorgdossier via het PGO van de cliënt opgevraagd en ingezien kan worden. Daarom hebben we bij de Wever besloten om deze ontwikkeling te volgen en stap voor stap te kijken wat het ons kan bieden.’’ 
Er zijn verschillende redenen waarom de implementatie van PGO’s langzaam verloopt. Ingrid van Hoof benadrukt het belang van een realistische benadering: ‘’Momenteel bevat het gemiddelde cliëntenportaal van een zorgorganisatie meer informatie dan een PGO. Daarom is het belangrijk om PGO's niet te zien als vervanging van het cliëntenportaal, maar als een extra mogelijkheid voor cliënten om informatie van verschillende zorgverleners en behandelaren op te vragen. Daarnaast worstelen leveranciers met het technisch mogelijk maken van het opvragen van cliëntgegevens uit verschillende systemen. Door samen met leveranciers te testen, krijg je inzicht in de technische mogelijkheden en de praktische toepasbaarheid van PGO. 
 
Op welk moment de PGO’s een meerwaarde voor cliënten opleveren lijkt desondanks een kwestie van tijd. Ingrid van Hoof beaamt dit: ‘’Doordat we nu kunnen testen met PGO’s krijgen we waardevolle inzichten. Dit betekent echter wel dat we het nog niet grootschalig binnen de organisatie communiceren. We willen eerst alle kinderziektes eruit hebben. Ik kijk hier positief naar omdat het uiteindelijke doel is om informatie uit het zorgdossier van de cliënt op te vragen en in te zien via het PGO. Dit is zowel voor de zorgverlener als de cliënt een belangrijke stap naar betere zorg.’’