Verpleegkundige overdracht wordt eOverdracht

Als (transfer)verpleegkundigen heb je een gedeelde verantwoordelijk voor de zorg aan cliënten. Er is vrijwel altijd sprake van meerdere zorgverleners rondom een cliënt. Dan is het fijn als je beschikt over dezelfde gegevens zonder daar extra administratieve handelingen voor te hoeven doen. Zoals nabellen of gegevens overtypen. Met eOverdracht (elektronische overdracht) kunnen de al geregistreerde gegevens van de ene zorgverlener digitaal gedeeld worden met een andere zorgverlener.  

Samen met Het Laar, De Wever, Mijzo, Thebe, ETZ en Amphia wordt eOverdracht in de regio ingevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Om eOverdracht te laten slagen kan de projectgroep van eOverdracht jouw hulp goed gebruiken. Er gaat namelijk wel iets in je werkproces veranderen.  
 
Het doorvoeren van eOverdracht vindt plaats via het landelijke programma InZicht. Dit is opgezet door het ministerie van VWS om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden uit het hele land met de eOverdracht aan de slag gaan. 
 
De projectgroep voor eOverdracht bestaat uit: (zie foto v.l.n.r.) Sven Cramer (Amphia), Ingrid van Hoof (de Wever), Myrte Diepstraten (Thebe), Malou van der Steen (Het Laar), Karen Verspaandonk (ZMBR), Sylvia Houdijk (ETZ) en Carin Janssen (MijZo). We doen dit gezamenlijk zodat eOverdacht goed aansluit op jouw werkzaamheden. De komende periode gaan zij je hierbij betrekken en bevragen zodat jij het je helemaal eigen kunt maken. 
 
 -Einde bericht 
   
Korte versie (samenvattend) 

Verpleegkundige overdracht wordt eOverdracht

Via eOverdracht (elektronische overdracht) kunnen de al geregistreerde gegevens van de ene zorgverlener digitaal gedeeld worden met een andere zorgverlener. eOverdracht wordt landelijk ingevoerd en gaat ervoor zorgen dat zorgverleners in de keten beter toegang krijgen tot de verpleegkundige overdracht. 
 
Dit gaan we in de regio gezamenlijk doen onder leiding van de projectgroep voor eOverdracht! V.l.n.r. Sven Cramer (Amphia), Ingrid van Hoof (de Wever), Myrte Diepstraten (Thebe), Malou van der Steen (Het Laar), Karen Verspaandonk (ZMBR), Sylvia Houdijk (ETZ) en Carin Janssen (MijZo). We doen dit gezamenlijk zodat eOverdacht goed aansluit op jouw werkzaamheden. De komende periode gaat de projectgroep je hierbij betrekken en bevragen zodat jij het je helemaal eigen kunt maken.