Informatie-uitwisseling over de domeinen heen

In tegenstelling tot eerdere webinars is er voor gekozen om van deze uitzending geen video te plaatsen om terug te kunnen kijken. In plaats daarvan is er voor gekozen om de presentatie, samen met andere relevante artikelen, hier op de website te plaatsen zodat iedereen toch toegang heeft tot alle informatie die besproken is.

Informatie-uitwisseling over de domeinen heen Jurist Mr. Jolanda van Boven 


In het eerste deel horen we jurist Mr. Jolanda van Boven. Ze deelt haar  expertise op het gebied van privacy in de samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein. Zij gaat ons meenemen in haar visie wat nodig én mogelijk is rondom dit thema. Ook legt ze uit hoe het nou precies zit met het delen van informatie, welke informatie deel je wel en welke niet en wanneer.

In samenwerking met huisarts Taco Eisenga en jurist mr. Jolanda van Boven heeft Proscoop de huidige juridische kaders vertaald naar een overzichtelijk beslisinstrument. Het beslisinstrument is een hulpmiddel waarmee professionals uit sociaal domein of zorg afwegingen kunt maken en is met name geschikt om in te zetten bij multidisciplinaire samenwerkingsvormen zoals MDO’s.

De Beslisboom


De beslisboom laat de mogelijkheden zien wanneer informatie wel of niet gedeeld kan worden en hoe dit moet worden vastgelegd.
Meer informatie vind je op de site van Proscoop.

Bij de beslisboom hoort ook een leeswijzer, als gebruiksaanwijzing van het beslisinstrument.
Download hier de documenten:

Beslisboom pagina 1
Beslisboom pagina 2
Leeswijzer
Informatie-uitwisseling over de domeinen heen  Moreno Sparidans, Thebe
Moreno Sparidans (wijkverpleegkundige en informatieadviseur bij Thebe) laat ons aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe er nu informatie uitgewisseld wordt over de domeinen heen. Voorbeelden hiervan zijn de Siilo-app of gebruik maken van een veilige mail oplossing.

Tot slot


Nog twee andere relevante documenten;

Positieve Gezondheid, Eerstelijns Artikel Gezondheidsverschillen onacceptabel groot, juni 2021
Positieve Gezondheid, Handreiking Domeinoverstijgend samenwerken, juni 2021