Met elkaar en elkaars kennis er tegenaan

Voorbeeld 1: Smart Start


Forse problemen in gezinnen (onder meer geld en verslaving) zien we vaak al lang van tevoren aankomen. We weten wat de risicofactoren zijn. Zo speelt armoede vaak een belangrijke rol. Met het programma Smart Start ontwikkelen we, samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak waarmee we eerder kunnen zien welke risico´s inwoners lopen. Dit om te voorkomen dat problemen groot worden. Daartoe combineren we beschikbare data en kennis op een slimme manier. Die inzichten gebruiken we vervolgens om te komen tot collectieve, preventieve oplossingen. Nieuwsgierig? Ga naar de site van Smart Start.

Bekijk hier de presentatie van Vivian Jacobs terug

Voorbeeld 2: vraagverheldering door sociaal makelaar en contactpersoon Toegang Tilburg


In zeven wijken in de gemeente Tilburg zijn vraagverhelderingsteams aan de slag gegaan. Die teams bestaan uit een sociaal makelaar en een contactpersoon medisch- en sociaal domein Toegang Tilburg. Professionals uit het sociaal en medisch domein kunnen naar hen doorverwijzen, wanneer de vraag gebaseerd is op het idee dat er een oplossing (deels of geheel) in het voorliggend veld ligt. Samen brengen zij de hulpvraag in kaart en kijken breed waar daar mogelijkheden liggen. Denk aan informele zorg en dagbesteding, ontmoetingsgroepen en buurtinitiatieven. Ze kijken daarbij niet alleen naar de initiële hulpvraag, maar naar alle aspecten uit het leven van de persoon vanuit het concept ‘positieve gezondheid’.

Kijk het webinar terug