Dementie over de domeinen heen

Inleiding op dementievriendelijke gemeenschappen

Wies Arts, Stichting ZET/PG-raad
Elke gemeente in Midden-Brabant is een dementievriendelijke gemeenschap. Wat houdt dat in? Wies Arts is onderzoeker en programmamanager bij Stichting ZET/PG-raad. Zij weet als geen ander hoe die gemeenschappen tot stand komen. Zij vertelt op een inspirerende manier over de achterliggende gedachte. En ook hoe inwoners én professionals uit zorg en welzijn én bedrijven zich inzetten voor tijdige en adequate ondersteuning van mensen die leven met dementie, en óók diens naaste of mantelzorger.

Een voorbeeld uit de praktijk: de Geheugenwerkplaats

Marlies Smulders, Geheugenwerkplaats in Kaatsheuvel
Marlies Smulders, casemanager dementie, is de bedenker van de Geheugenwerkplaats in Kaatsheuvel. Dit is een laagdrempelige inloop. Daar kunnen mensen zónder indicatie terecht voor onder meer vragen, activiteiten, een maaltijd en een gesprekje over geheugenproblemen. Zonder de samenwerking tussen de wijkverpleging en de gemeente was deze werkplaats er nooit gekomen.

Snél naar de dagverzorging, zónder een keukentafelgespek:  

Marianne van der Velden, ‘Bijeen’ van de gemeente Heusden
Marianne van der Velden, coördinator en medewerker aanmeldpunt ‘Bijeen’ van de gemeente Heusden, vertelt over de afspraken tussen het WMO-loket en de casemanager dementie over de manier van aanvragen. Als de casemanager aangeeft dat iemand baat heeft bij dagverzorging, dient zij een aanvraag in. De betreffende persoon kan er vrijwel direct naar toe. Geen wachttijden van acht weken. Hoe is dat mogelijk?

 

De Mantelzorgtest