Positieve gezondheid als vertrekpunt voor werken over de domeinen heen

Positieve Gezondheid Stephan Hermsen, Institute for Positive Health


In het eerste deel wordt het concept ‘positieve gezondheid’ uitgelegd door Stephan Hermsen, Programmamanager in de eerste lijn en opleider van trainers voor Institute for Positive Health. Hij zal toelichten hoe het model je helpt om integraal naar gezondheid te kijken. Beide domeinen maken onderdeel uit van dit concept, dat maakt samenwerking noodzakelijk!

Kijk hier het filmpje Wat is positieve gezondheid?

Mentale Gezondheidscentra Bas Dirken, Indigo Brabant & GGZ Breburg


Bas Dirken (directeur Indigo Brabant) geeft een toelichting op de Mentale Gezondheidscentra, die door GGz Breburg dit jaar in de regio zijn gestart. Vanuit een integrale blik wordt binnen dit gezondheidscentrum gekeken naar wat de precieze hulpvraag is.

Community Care Dongen Lydia Verheijen, Maria-Oord


Lydia Verheijen (manager CCD Maria-Oord in Dongen) zal het gedachtegoed van Community Care in Dongen aan ons presenteren. De missie in deze is om mensen, met cognitieve problemen, kwaliteit van leven te laten ervaren door hen o.a zo lang als mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Cruciaal hierin is een samenwerking over de schotten van de verschillende domeinen en wetten heen. Maar ook om een “samen op pad gaan” met de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.