Een vraag aan het andere domein: hoe werkt het bij jullie?

Een vraag aan het andere domein: hoe werkt het bij jullie?

Toegang medisch sociaal domein Karin Smeets, gemeente Tilburg


Zij gaat ons meenemen in de werkwijze van het sociaal wijkteam (Toegang).

Hoe werkt het in en rond de huisartsenpraktijk Annika Keet, PrimaCura


Annika Keet, wijkmanager en projectleider PrimaCura neemt ons mee in de werkwijze van het zorg domein. Welke rol heeft de huisarts of zijn poh-er als poortwachter naar diverse voorzieningen? Wat moet de sociale professional hier minimaal van weten?

Adviespunt website en Meedenkers Helene Vissers, ContourdeTwern


Helene is coordinator Adviespunt ContourdeTwern en legt uit waar het Adviespunt en Meedenkers voor zijn.Het AdviesPunt is het centrale punt waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Kunnen de medewerkers van het AdviesPunt uw vraag niet meteen beantwoorden dan zoeken zij uit wie u wel verder kan helpen.

Op T-Helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen. Je hebt voor deze hulp geen verwijzing nodig van de gemeente. Voorbeelden van hulp: hulp bij formulieren invullen, activiteiten voor jong en oud om eenzaamheid tegen te gaan, hulp die je nodig hebt door de crisis, ondersteuning voor mantelzorgers, leuke dagbesteding, hulp bij opvoeden en scheiden.

Presentatie T-Helpt Kim Coenraad, gemeente Tilburg


Kim Coenraad laat ons een voorbeeld zien uit Tilburg hoe we zicht kunnen krijgen op het sociale aanbod in de wijk (T-Helpt).

Verbinding sociaal en medisch domein in de praktijk Dagmar Loman, Thebe


Dagmar is wijkverpleegkundige bij Thebe en vertelt aan de hand van voorbeelden hoe ze in contact komt met het sociaal domein.