Waarom domeinoverstijgend werken in de wijk?

  • Mensen kunnen complexe zorgbehoeften hebben die zowel medisch als sociaal van aard zijn. Door samen te werken, kunnen dienstverleners in het zorgdomein en sociaal domein deze behoeften beter begrijpen en aanpakken en ervaren inwoners een betere levenskwaliteit.
  • Gezondheid en welzijn worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder medische, sociale, economische en psychologische. Dat vraagt om een integrale benadering.
  • Door samen te werken, kunnen partners kranten en expertise bundelen en efficiënter gebruikmaken van beschikbare middelen. Bovendien vergemakkelijk samenwerking de coördinatie: dat is essentieel om dubbel werk te voorkomen en ervoor te zorgen dat inwoners de juiste zorg op het juiste moment  krijgen.
  • De vroegtijdige identificatie van potentiële problemen en behoeften is gemakkelijker wanneer de verschillende domeinen samenwerken. Dit kan helpen bij het voorkomen van grotere gezondheids- en sociale problemen in de toekomst.
  • De wijk als geheel profiteert van een geïntegreerde aanpak, omdat het de cohesie en veerkracht van de gemeenschap versterkt.


Programma


Pim Rolsma (ContourdeTwern) neemt ons mee in de Gekantelde Buurt Dit is een andere manier van werken en denken, waarbij actieve inwoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid gaan ervaren. Een wijkaanpak waarbij mensen naar elkaar omkijken. Waarbij ze hun talenten leren kennen, ontwikkelen en voor elkaar inzetten. En waarbij wijkprofessionals met elkaar samenwerken aan het welzijn van inwoners. Waardoor zij de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Carin Laros, projectmanager bewonersgerichte zaken van woonzorgaanbieder het Laar in Tilburg, geeft daarna een toelichting op Het Buurtspel van Het Laar. Een groep huurders van appartementen maken tijdens twee bijeenkomsten kennis met elkaar en met het Laar. Op een vel papier beantwoorden ze vragen over wie zij zijn, wat hun hobby’s zijn, waar ze wat ondersteuning bij kunnen gebruiken en of ze wat voor een ander willen doen. Deze kennismaking stimuleert om af en toe aan een activiteit deel te nemen of wat voor een ander te doen. Er is aandacht voor welzijn, gezondheid, wat mensen kunnen, verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn te dragen en iets voor een ander doen. Trefwoorden zijn: aandacht, preventie, ontmoeting, een aangename dag, voorkómen of terugdringen van eenzaamheid.

Webinar 30 november 2023: Waarom domeinoverstijgend werken in de wijk?