versterken van de zelfredzaamheid van ouderen

Direct toepasbaar in de praktijk


In onze vergrijzende samenleving is het van essentieel belang om te zorgen voor het welzijn en de zelfstandigheid van de oudere generatie.
Ketensamenwerking speelt hierbij een cruciale rol. Tijdens dit webinar delen we inzichten, succesverhalen en praktische tips. Die inspireren en informeren je over de kracht van ketensamenwerking bij het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen. Of jij nu een zorgprofessional, beleidsmaker, mantelzorger of gewoon geïnteresseerde in dit onderwerp bent: dit webinar biedt inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Kijk het webinar terug