samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein: tips en inspirerende voorbeelden

Verbinding sociaal en medisch domein Hart van Brabant

Barbara de Groen, adviseur bij Vilans
Barbara de Groenvan Vilans gaat in op de samenwerking tussen professionals in de wijk. Binnen het programma Integraal werken in de wijk is een literatuuronderzoek gedaan en zijn verschillende professionals gesproken die een spilfunctie vervullen in de wijk. Het resultaat: 9 tips om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de wijk te verbeteren en 3 randvoorwaarden. Barbara de Groen (adviseur bij Vilans en één van de onderzoekers) geeft een praktische toelichting. Daarna volgt de presentatie van 3 goede voorbeelden uit de praktijk:

Wijksamenwerking

Annika Keet, PrimaCura
Annika Keet (PrimaCura) werkt in Tilburg Noord als wijkmanager huisartsenzorg én ze ondersteunt bij het vormgeven van het wijkgericht werken in vijf andere wijken/ dorpen. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden -zoals de sociale spreekuren- vertelt ze hoe de verbinding in Noord tot stand is gekomen tussen beide domeinen én wordt versterkt. Daarnaast beschrijft ze kort hoe het wijkgericht werken wordt vormgegeven op de vijf andere plaatsen in Midden-Brabant.

Samenwerking tussen sociaal en medisch domein

Annemarie Cromwijk, gemeente Waalwijk
Om het sociaal domein en het zorgdomein beter te met elkaar te verbinden en daarmee gezondheidsproblemen tijdig en preventief aan te kunnen pakken, is binnen de gemeente Waalwijk een samenwerkingsverband opgezet van professionals binnen het sociaal domein en het zorgdomein. Daarin wordt samengewerkt rondom het thema Sport & Bewegen. Annemarie Cromwijk (gemeente Waalwijk) neemt je graag mee in de aanpak en haar ervaringen.

Wil je meer weten over over Go Waalwijk bekijken dan hier het filmpje.

Kernteams Midden-Brabant

Marieke Couwenberg, PrimaCura GGZ
Samenwerken tussen het sociaal en zorgdomein: het is vanzelfsprekend maar zo vanzelfsprekend nog niet. Tijdens deze pitch gaat Marieke Couwenberg (PrimaCura GGZ) in op een aantal praktijkvoorbeelden waarbij de stap is gezet van praten naar doen. Ze vertelt onder meer over de kernteams die in Midden-Brabant actief zijn, de aanpak ADHD bij jeugd en de inzet POH-GGZ (Jeugd).