1e bijeenkomst in 2024 van het Geriatrisch netwerk

Wat: 1e bijeenkomst in 2024 van het Geriatrisch netwerk 
Voor wie: voor de 20 deelnemers, afkomstig uit 12 organisaties en 7 deelsectoren (nulde lijn/welzijn/gemeenten, cliëntenperspectief, huisartsen, wijkverpleging, verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuis, GGz) 
Waar: in de Zijzaal van het Tweestedenziekenhuis Tilburg 
Onderwerpen: Inleidingen over het werk van ContourdeTwern en van Novadic-Kentron, afscheid voorzitter, overdracht voorzitterschap.