Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden

Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom de basiscursus palliatieve zorg aan.
Deze B-learning cursus bestaat uit een combinatie van fysiek onderwijs en zelfstudie met ondersteuning van een digitale leeromgeving.
De volgende cursus start op 6 november 2023.
We bieden de cursus dit najaar in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda aan.

Download onderstaande flyer voor meer informatie over de cursusdata en inhoud voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Flyer Basiscursus verzorgenden   Locatie: Breda

Meld je voor deze cursus voor verzorgenden per mail aan bij nlamper@amphia.nl