Regionaal Overleg Dementie

Wat: Regionaal Overleg Dementie 
Voor wie: voor beleidsmedewerkers van de gemeenten van Hart van Brabant, de ketenregie van het Dementienetwerk en het bestuur van Alzheimer NL afd. Midden-Brabant 
Waar: via ms teams en op kantoor ZMBR 
Onderwerpen: Dementievriendelijke gemeenschappen